GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > PERSONEL YAZILIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Uygulamasının Yürütülmesi
Hizmetin Tanımı KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi; merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumlarında memur, kadro karşılığı sözleşmeli, vekil gibi değişik adlarla çalıştırılan yaklaşık 2.260.000 personele yapılan maaş, ek ders, fazla çalışma ve ölüm gibi sosyal ödemelerin yapıldığı, bu ödemeler yapılırken personelin özlük bilgilerinin tutulduğu ve bu bilgilere göre de maaşlarının hesaplandığı, bordrolarının oluşturulduğu, muhasebe kayıtlarının tutulduğu, personelin maaş ödeme bilgilerinin bankalara elektronik olarak gönderildiği ve elektronik denetim yapılabilmesi için maaş bordro bilgilerinin Sayıştay Başkanlığına elektronik ortamda aktarıldığı bir sistemdir.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kamu Personeli,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
E-Posta Adresi(maasuygulama@muhasebat.gov.tr)()()
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,Kamu Personeli
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: Bilişim İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
5436 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
B.02.0.PPG.0.12-010-06-568 2006/4 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
375 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)
Madde No:11
5436 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Madde No:Geçici 3
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:33 Fıkra:3

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Giriş Yapılmamış

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar)
(Dış Yazışma ) - Genel Müdür İmzalı
Görüş Gönderilmesi
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar)
(Dış Yazışma ) - Genel Müdür İmzalı
Görüş İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Uzman (Kariyer)
İmza / OnayDaire Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Genel Müdür İmzalı
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur veya Uzman Yardımcısı (Kariyer) veya Uzman (Kariyer)
Unvan 2Daire Başkanı
Unvan 3Genel Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayGenel Müdür (Birim)
Müdür(İç Birim)İmzalı
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur veya Uzman Yardımcısı (Kariyer) veya Uzman (Kariyer)
Unvan 2Şef
Unvan 3Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayMüdür (İç Birim)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201429700000 Adet
201533200000 Adet
201634000000 Adet
201735000000 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
1 Ay
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
ÖDEME EMRİ BELGESİMüdür(İç Birim)İmzalı
BORDROMüdür(İç Birim)İmzalı
MAAŞ BORDROSU LİSTESİMüdür(İç Birim)İmzalı

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder