GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > ANKARA DEFTERDARLIĞI > MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Harcama Birimlerince Müdürlüğümüze Gönderilen Hakediş(İhale) Ödemelerinin Yapılması
Hizmetin Tanımı Harcama Birimlerince Ödeme Emri Belgesi ekinde Müdürlüğümüze gönderilen hakediş(mal,hizmet,yapım işleri) ödemelerinin haksahiplerinin hesabına aktarılması
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: Mali İşler

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
4734 KAMU İHALE KANUNU
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
193 GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK)
Mevzuat TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 3
Mevzuat TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİSERİ: B SIRA NO: 2
2006/11545 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
43 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:26,27,33,34,61
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
Madde No:tümü ve ekli 1,2 sayılı tablolar
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5,6,7,8,28,29,34,35,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,57,58,59,63,6
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:tümü
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Madde No:tümü
193 GELİR VERGİSİ KANUNU (GVK)
Madde No:42,43,44,61,65,94,95,103,geçici 6.madde
3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Madde No:tümü
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:tümü
Mevzuat TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 3
Madde No:tümü
2006/11545 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Madde No:30
43 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME
Madde No:tümü
Mevzuat MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
Madde No:tümü
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Madde No:90

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

TESLİM TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Teslim Tutanağı (Tahakkuk Teslim Tutanağı)
 Mevzuat
43 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME
Madde No:tümü

ÖDEME EMRİ BELGESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Ödeme Emri Belgesi (2 Nüsha)
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

FATURA
Aslı / Noter Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Fatura (Aslı yada noter onaylı sureti)
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:4,5

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Taşınır İşlem Fişi (sadece mal alımlarında istenilmektedir)
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5
2006/11545 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Madde No:30

HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:7

İMALATLARA İLİŞKİN YAPILAN İŞLER LİSTESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Yapılan İşler Listesi
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ekli Liste

HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU (MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Hizmet İşleri Hakediş Raporu
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:7, Ekli Liste

YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU (MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İÇİN)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Yapım İşleri Hakediş Raporu
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:7, Ekli Liste

VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
 Mevzuat
  TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: B SIRA NO: 3
Madde No:Tümü
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:22

İHALE ONAY BELGESİ
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
İhale Onay Belgesi
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:6
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:19,20,21

İHALE KOMİSYON KARARI
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
İhale Komisyon Kararı
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:6
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:19,20,21

İlan Yapıldığına İlişkin Tutanak
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:6
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:13

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE
Aslı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Sosyal Güvenlik Primi Borcu Olmadığına İlişkin Belge
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:10
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Madde No:90

VEZNE ALINDI BELGESİ
Aslı / Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Vezne Alındı Belgesi ( Sözleşme için damga vergi,İhale Komisyon Kararı için Karar Pulu, Teminat İçin Alındı Belgeleri her biri için ayrı ayrı olaca)
 Mevzuat
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:34,43
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU
Madde No:1 sayılı ekli cetvel

YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Aslı / Noter Onaylı / Kurum Onaylı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
Yaklaşık Maliyet Cetveli
 Mevzuat
  MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:6
4734 KAMU İHALE KANUNU
Madde No:9

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Uzman (Kariyer)
Unvan 3Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayMüdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20143000 Adet
20153200 Adet
20163450 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
4 İş Günü
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
4 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
MUHASEBE İŞLEM FİŞİParaf Listesi 1

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder