GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hizmetin Adı Ayrıntılı Harcama ve Ayrıntılı Finansman Programı, Ödenek Aktarma ve Ekleme, Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme İşlemlerinin Yapılması
Hizmetin Tanımı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve cari yıl Bütçe Kanunu uyarınca Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının Hazırlanması, tertipler arası ödenek aktarmaları, ilgili bütçe tertiplerine ödenek ekleme işlemleri ve ilgili harcama birimlerinin ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Resen
Kimler Başvurabilir
Başvuruların alınma sıklığı  
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Kamu Personeli
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: Ulaştırma
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
6767 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
2006/9972 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:20,21,22,40
6767 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Madde No:5,6
6001 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Madde No:4
Mevzuat KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ
Madde No:22
2006/9972 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:5,12,14,15,16

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge İstenmesi
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 2
Belge Gönderilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / OnayDaire Başkanı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Şef
Unvan 3Şube Müdürü
Unvan 4Daire Başkanı
Unvan 5Genel Müdür Yardımcısı (Kurum)
İmza / OnayGenel Müdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20141679 Adet
20151825 Adet
20161956 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
3 İş Günü
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
3 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
ÖDENEK GÖNDERME BELGESİParaf Listesi 1
ÖDENEK AKTARMA YAZISIParaf Listesi 2
AYRINTILI FİNANS PROGRAMIParaf Listesi 2

DBYS Belge Listesi

Yazıcıya gönder