Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 98951311 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FARUK ÖZÇELİK) > ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > MEVZUAT VE ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR DAİRE BAŞKANLIĞI Yabancılara Çalışma İzni VerilmesiTürkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin izin alımlarında izin verilmesi.
Mevzuat NoAdı
6735 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
35643 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUNUYGULAMA YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6735 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU6   
Sadece Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Yabancılar
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Yabancılar
Birim Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

VEKALETNAME , YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ , YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU DİLEKÇE FORMUÖzel Sektör (Şirketler)

TİCARİ SİCİL GAZETESİ , VEKALETNAME , YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU DİLEKÇE FORMU , YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZİN BAŞVURU FORMUÖzel Sektör (Şahıs Şirketleri)

TİCARİ SİCİL GAZETESİ , VEKALETNAME , YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU DİLEKÇE FORMU , YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZİN BAŞVURU FORMUYabancılar

YURTDIŞI YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI DENKLİK BELGESİ , MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞYERİ AÇMA BELGESİ , İKAMET TEZKERESİ , YABANCI UYRUKLU ÇALIŞMA İZİN BAŞVURU FORMU

6 İş Günü 1 Gün 30 Gün Adet https://www.turkiye.gov.tr/csgb-yabancilarin-calisma-izinleri-otomasyon-sistemi 77283