Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 26905855 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. LUTFİHAK ALPKAN) > AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İlgili Fasıllarda Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakerelerinin Yürütülmesi / Kurum içi ve Kurumlar Arası KoordinasyonuBakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkların yapılması, toplantılara katılım sağlanması, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlar ile ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonun sağlanması
Mevzuat NoAdı
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ80   
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancı Kuruluşlar
Birim Evrak Servisi üzerinden

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi| Uluslararası Kuruluşlar (Görüş Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

Yabancı Ülke Kuruluşları (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|
1 Yıl 1 Yıl 1 Yıl 1 Adet AB TÜRKİYE ORTAK STRATEJİ BELGESİ
Yok 77294
2 26905855 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. LUTFİHAK ALPKAN) > AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Uygulanacak Projelerin Seçimi, Hibe ve İhale Süreçlerinin YönetilmesiKatılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) I. dönemi için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ve II. dönemi için İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Kapsamında Hibe ve İhale Çağrılarının Açılması, Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi
Mevzuat NoAdı
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN12/B1b 
Sadece Resen Kurumun kendisi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi| AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

MERKEZİ YÖNETİM (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Yok 7 Yıl 10 Yıl Adet PROJE HİZMET SÖZLEŞMESİ
http://www.ikg.gov.tr/ 77294
3 26905855 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. LUTFİHAK ALPKAN) > AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Uygulanan Projelerin Teknik ve Mali Yönetimi/Doğrulanması/İzlenmesiKatılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) I. Dönemi İçin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ve II. Dönemi İçin İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Kapsamında Dağıtılan Hibe Ve İhalelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Mevzuat NoAdı
5824 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MALİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6647 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVESİNDE BİRLİK TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAPILACAK MALİ YARDIMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6647 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVESİNDE BİRLİK TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAPILACAK MALİ YARDIMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN1   
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ80   
Sadece Resen Kurumun kendisi

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Vakıflar (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

MERKEZİ YÖNETİM (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Yok 7 Yıl 10 Yıl Adet 2219 FİNAL RAPORU
Yok 77294
4 26905855 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. LUTFİHAK ALPKAN) > AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Kapsamındaki Programlama Belgesinin Hazırlanması, Uygulamasının İzlenmesi, DeğerlendirilmesiKatılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında kullanılacak fonların planlanmasına yönelik olarak mevcut durum, sorun alanları, öncelikler ve alınacak tedbirler, hedefler ve göstergelere yer veren İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) ve İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) program belgelerinin hazırlanması ve gerektiğinde revize edilmesi
Mevzuat NoAdı
5824 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MALİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
5824 AVRUPA İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATINA DAHİL MEMLEKETLER ARASINDAKİ MÜBADELELERİ SERBESTLEŞTİRMEK AMACİYLE MEZKÜR TEŞKİLATA DAHİL MEMLEKETLER ARASINDA İMZALANAN (BİR AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA) İLE BİR AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN MUVAKKAT TATBİKİNE DAİR OLAN PROTOKOLÜN ONANMASI HAKKINDA KANUN
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
5824 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE TEMİN EDİLEN YARDIMIN UYGULANMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SAĞLANAN AVRUPA TOPLULUĞU MALİ YARDIMLARIYLA İLGİLİ İŞBİRLİĞİ KURALLARI HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN1   
5824 AVRUPA İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATINA DAHİL MEMLEKETLER ARASINDAKİ MÜBADELELERİ SERBESTLEŞTİRMEK AMACİYLE MEZKÜR TEŞKİLATA DAHİL MEMLEKETLER ARASINDA İMZALANAN (BİR AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA) İLE BİR AVRUPA TEDİYE BİRLİĞİ KURULMASI HAKKINDAKİ ANLAŞMANIN MUVAKKAT TATBİKİNE DAİR OLAN PROTOKOLÜN ONANMASI HAKKINDA KANUN1   
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ80   
Sadece Resen Kurumun kendisi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi| MERKEZİ YÖNETİM (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 7 Yıl 10 Yıl Adet http://www.ikg.gov.tr/ 77294