Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 18147135 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > YAŞLI REFAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planının Uygulama Programının İzlenmesi ve RaporlaştırılmasıÜlkemizdeki nüfusun yaşlanma eğilimi göstermesi ve yaşlıların sosyal hizmete ihtiyaç duymaları nedeniyle önemli tedbirleri içeren eylem planının uygulama programının başlatılması, ilgili bakanlıklara ve kurumlara bildirilmesi, koordinasyonunun sağlanması, izlenmesi ve raporlaştırılması
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge431a 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Plan/Rapor Oluşturulması) |Paraf Listesi|
Belediyeler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Belediyeler (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl 1 Adet http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/yasli-hizmetleri 77666
2 18147135 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > YAŞLI REFAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Yaşlı Destek Programı (YADES) Kapsamında Büyükşehir Belediyeleri Tarafından Hazırlanan Projelerin Kriterlere Uygun Olanlarının DesteklenmesiYaşlılar için gündüzlü hizmetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi. “Yaşlı Destek Programı (YADES)” kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyelerine destek verilmesi.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME10   
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Diğer Kamu Kurumları (Belediyeler)

PROJE TEKLİFİ BİLGİ FORMU

İl Müdürlükleri (Rapor İstenmesi) |Paraf Listesi| Valilikler (Plan/Proje Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

BELEDİYELER (Plan/Proje Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Yıl 1 Yıl 0 Adet Yok 77666
3 18147135 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > YAŞLI REFAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Aktif Yaşlanma Strateji Belgesinin HazırlanmasıSosyal hayata, işgücü piyasasına aktif katılımı ve bağımsız yaşamı destekleyen “Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi hazırlanarak, yaşlılara yönelik sosyal, kültürel, ekonomik vs. çok yönlü desteği öngören kurumlararası işbirliği uygulamalarının etkinleştirilmesi.
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge431ğ 
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları ,
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli

Sivil Toplum Kuruluşları (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

ANKARA VALİLİĞİ (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|
3 Yıl 3 Yıl 3 Yıl Adet http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/yasli-hizmetleri 77666
4 23980131 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesinin yapılması için gerekli koordinasyonun sağlanmasıİçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan icmal listesine göre Strateji Geliştirme Başkanlığına gerekli meblağın yazı ile bildirilmesi, burada yer alan meblağın İl Müdürlüklerine aktarılmasının koordine edilmesi. İl Müdürlüklerimizden ve Belediyeler ile özel halk otobüsü işletmecilerinden gelen görüş taleplerine görüş yazısı verilmesi.
Mevzuat NoAdı
4736 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4736 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN19  
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Diğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)

İl Müdürlükleri (Belge Gönderilmesi) |Paraf Listesi| Yok 7 Gün 15 Gün Adet Yok 77663
5 30974883 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Resmi Rehabilitasyon Merkezlerinin Açılış Onaylarının VerilmesiBedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine ayak uyduramayan kişilerin fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet veren yatılı ve gündüzlü merkezin hizmete açılışıyla ilgili il müdürlüklerinden gelen taleplerin değerlendirilerek uygun görülenlerin açılış onaylarının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
37591 BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME21g 
37591 BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ121c 
  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK51,2a,b,c,ç 
Hem Resen Hem Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ RAPORU

İl Müdürlükleri (İnceleme/Değerlendirme Yapılması) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 2 Yıl 4 Yıl 7 Adet Yok 4607
6 30974883 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin KapatılmasıBakım ve rehabilitason merkezinin fiziki durumu, hizmet modelinin değiştirilmesi veya mevzuattan kaynaklanan hususlar nedeniyle kapatılmasına yönelik il müdürlüklerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin kapatılış onaylarının verilmesi
Mevzuat NoAdı
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
37591 BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME21g 
37591 BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ22   
Hem Resen Hem Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)

İl Müdürlükleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 15 Gün 1 Ay 0 Adet Yok 4607
7 30974883 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Kapasite Değişikliği Onaylarının VerilmesiMerkezde sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması amacıyla hizmet verilen engelli sayısının artırılması veya azaltılmasına yönelik kapasitede değişikliğiyle ilgili il müdürlüklerinden gelen taleplerin değerlendirilerek uygun görülenlerin kapasite değişikliği onaylarının verilmesi
Mevzuat NoAdı
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU
42598 BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU 41g 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101  
42598 BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ74  
Hem Resen Hem Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 15 Gün 1 Ay 5 Adet RESMİ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KAPASİTE ONAYI
Yok 4607
8 30974883 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Engelli Bireylerin Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine YerleştirilmesiBakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanacak engelli bireylerin il müdürlükleri aracılığı ile gelen başvurularının, değerlendirilerek uygun görülenlerin yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmelerinin sağlanması, ayrıca Bakanlığımızın diğer hizmet alanlarından gelen engellilerin (kadın, yaşlı, çocuk ve genç) resmi yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmeleri.
Mevzuat NoAdı
39815 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
39815 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK181a 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101a 
Hem Resen Hem Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL İNCELEME RAPORU ANAHATTI , ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU , KORUNMAYA MUHTAÇ ENGELLİ KORUMA KARARI , ENGELLİ VASİ KARARI , BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRİLME İZİN KARARI

İl Müdürlükleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Talimat Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 3 Gün 7 Gün 418 Adet Yok 4607
9 30974883 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Engelli Bireylerin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Arasındaki Nakillerinin GerçekleştirilmesiEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan engelli bireylerin yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine nakillerin yapılması
Mevzuat NoAdı
39815 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
39815 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK181e 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101  
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU , SOSYAL İNCELEME RAPORU ANAHATTI , KORUNMAYA MUHTAÇ ENGELLİ KORUMA KARARI , ENGELLİ VASİ KARARI , BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRİLME İZİN KARARI

İl Müdürlükleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 3 Gün 7 Gün 276 Adet Yok 4607
10 71969520 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Huzurevlerinde Kalmakta Olan Kişilerin Çeşitli Nedenlerle Kendi İsteği Doğrultusunda ve Disiplin Nedeniyle Ülke Genelinde veya İl İçinde Başka Bir Huzurevine Nakillerinin YapılmasıHuzurevlerinde kalmakta olan yaşlıların çeşitli nedenlerle kendi isteği doğrultusunda ülke genelinde ya da il içinde bulunan başka bir huzurevine nakil edilme isteğinin Genel Müdürlükçe değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin boş yer olması halinde nakil işleminin yapılması ve/veya olumsuz davranışlarından dolayı kuruluş disiplin kurulu tarafından mevzuatlarda belirtilen yaptırımların uygulanmasına karar verilmesi sonucunda başka bir huzurevine isteği dışında nakillerinin yapılması.
Mevzuat NoAdı
35062 HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
35062 HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ58   
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge421b 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , YAŞLI NAKİL TALEP DEĞERLENDİRME RAPORU

İl Müdürlükleri (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 7 Gün 1 Ay 450 Adet Yok 77673
11 71969520 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Bakanlığa Bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Açılış, Kapanış ve Kapasite Değişikliği Onaylarının Verilmesi60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermek amacıyla yatılı yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının açılış onaylarının verilmesi, sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması amacıyla kapasite değişikliğiyle ilgili il müdürlüklerinden gelen taleplerin değerlendirilerek uygun görülenlerin kapasite değişikliği onaylarının verilmesi, fiziki durumu, hizmet modelinin değiştirilmesi veya mevzuattan kaynaklanan hususlar nedeniyle kapatılmasına yönelik il müdürlüklerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin kapanış onaylarının verilmesi.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME21d 
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge421c 
Hem Resen Hem Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Diğer Kamu KurumlarıKurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , TAPU SENEDİ , PROTOKOL TASLAĞI , DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU , YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI) , HUZUREVİ AÇILIŞ İZİN RAPORU

İl Müdürlükleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay 16 Adet HUZUREVİ AÇILIŞ ONAYI
Yok 77673
12 71969520 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Bakanlığa Bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Hizmetlerine İlişkin Protokol ve Projelerin Yapılması ve İzlenmesiBakanlığa bağlı huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetin nicelik ve niteliklerinin arttırılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla protokol ve projelerin yapılması ve yapılan protokol ve projelerin izlenmesi ve değerlendirmelerinin yapılması
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge421ğ 
Sadece Başvuruyla Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları
Vatandaş ,
Yabancılar
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

PROTOKOL TASLAĞI , DILEKÇESivil Toplum Kuruluşları

PROTOKOL TASLAĞI , DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , PROTOKOL TASLAĞI

İl Müdürlükleri (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Sözleşme/Protokol/Anlaşma Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Sözleşme/Protokol/Anlaşma Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Sözleşme/Protokol/Anlaşma Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (Sözleşme/Protokol/Anlaşma Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Üniversiteler (Sözleşme/Protokol/Anlaşma İmzalanması) |Paraf Listesi|

Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Sözleşme/Protokol/Anlaşma İmzalanması) |Paraf Listesi|

Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Sözleşme/Protokol/Anlaşma Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay 12 Adet Yok 77673
13 96413503 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erişilebilirlik Konusunda Hazırlanan Projelere Destek VerilmesiEngellilerin toplumsal yaşama eşit fırsatlarda katılabilmesi için erişilebilirliğin hayata geçirilmesi ve yapılı çevrenin engelsiz hale getirilmesine yönelik yapılan projelere destek vermek
Mevzuat NoAdı
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN7   
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge401c 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101ç 
Hem Resen Hem Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Diğer Kamu Kurumları

1511 DESTEK PROGRAMI PROJE ÖNERİ FORMU , RESMİ YAZI (ÜST YAZI)Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)

İl Müdürlükleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi| Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Valilikler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 4 Ay 24 Ay Adet http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/erisilebilirlik/erdep 70728
14 96413503 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erişilebilirlik ile İlgili Ulusal Düzeyde İzleme Çalışmalarının Koordinasyonunun YürütülmesiKamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılarda erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının takip edilmesini sağlamak
Mevzuat NoAdı
42491 ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
42491 ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ14,15   
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge401d 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi| Belediyeler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 6 Ay 1 Yıl Adet Yok 70728
15 96413503 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erişilebilirlik Konusunda Toplumu Bilgilendirme ve Yükümlülere Rehberlik Etmeye Yönelik Broşür, Kitapçık, Afiş HazırlanmasıYapılı çevrenin, toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar için erişilebilir hale getirilmesine yönelik olarak toplumu bilgilendirme ve yükümlülere rehberlik etmeye yönelik broşür, kitapçık, afiş hazırlanması
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge401e 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

İl Müdürlükleri (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi| Valilikler (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

Belediyeler (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Gün 3 Gün Adet Yok 70728
16 96413503 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının Koordinasyonunun Sağlanması ve Denetimlere İlişkin İstatistiki Verilerin ToplanmasıKamu kurum ve kuruluşlarının erişilebilirlik ile ilgili yaptıkları çalışmalar ve erişilebilirlik izleme denetleme komisyonlarının faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, periyodik olarak derlenmesi, değerlendirilmesi, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlanması
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge401g 
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi| Valilikler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 2 Ay Adet Yok 70728
17 96413503 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Bakanlık Merkez Teşkilatında Yer Alan Birimlerin Erişilebilirlik İle İlgili Çalışmalarına Rehberlik YapılmasıBakanlığın özellikle kuruluşlar aracılığı ile hizmet veren birimlerinin ve il müdürlüklerinin, erişilebilirlik mevzuatı kapsamında yapacakları çalışmalara rehberlik edilmesi
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge401h 
Hem Resen Hem Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
E-Posta Adresi()()()
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 10 Gün 2 Ay Adet Yok 71205
18 96413503 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erişilebilirlik Konusunda Yükümlüleri Bilgilendirme ve Onlara Rehberlik Etmeye Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin GerçekleştirilmesiYapılı çevrenin, toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar için erişilebilir hale getirilmesi için yükümlülere rehberlik etmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge401e 
Sadece Resen Kurumun kendisi

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Karar Alınmasının İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Gün 5 Gün Adet Yok 70728
19 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Engellilik konusunda, Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumu aydınlatıcı yayınların hazırlanması.Toplumun tüm kesimleri,kamu kurum ve kuruluşlarının engellilik konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya ve rehberlik etmeye yönelik yazılı ve görsel yayınların hazırlanması.
Mevzuat NoAdı
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge381ğ 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME10   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancı Kuruluşlar

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

KALİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

YAŞLI REFAHI DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|
Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Belediyeler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Belediyeler (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Plan/Proje Onaylanması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Yıl 1 Yıl 0 Adet http://eyh.aile.gov.tr/ 77653
20 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Engelliler ile ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaların uluslararası engellilik ölçütlerine göre düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmaların yapılması.Engelliler ile ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaların uluslararası engellilik ölçütlerine göre düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmaların yapılması ve Sağlık Bakanlığı ile engelliler için sağlık kurulu raporlarına ilişkin koordinasyon yapılması.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101a,b 
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge381k 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Tüm Merkez ve Tasra Teskilati (Belge Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ERİŞİLEBİLİRLİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Rapor Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 6 Ay 1 Yıl 0 Adet Yok 77653
21 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Engellilerin İstihdamına Yönelik Çalışmaların Koordinasyonunun SağlanmasıEngelli bireylerin istihdam olanaklarının iyileştirilmesi, istihdamını kısıtlayan engellerin kaldırılması, istihdam alanlarının genişletilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile çalışmaların yürütülmesi, tekliflerde bulunulması ve takibinin yapılmasının sağlanması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101b 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 7 Gün 1 Ay 200 Adet Yok 12062
22 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Engelli Bireylerin Kamuda Memur Olarak Görev Yapmalarına İlişkin Merkezi Olarak Yapılan 'Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı' (EKPSS) Kapsamında İl Müdürlüklerine Bilgi VerilmesiEngelli bireylerin kamuda memur olarak görev yapmalarına ilişkin merkezi olarak yapılan 'Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı' (EKPSS) ile ilgili detay bilgilerin il müdürlüklerine gönderilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101b 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Kurumları

İl Müdürlükleri (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 7 Gün 10 Gün Adet Yok 12062
23 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Destekli İstihdam Modelinin Geliştirilmesi.Destekli istihdam, engellilerin iş koçlarının rehberliğinde açık iş gücü piyasasında bütünleştirilmiş iş yerlerinde işe başlayarak bağımsız biçimde ücretli olarak çalışmalarının sağlanması amacıyla "Türkiye'de Destekli İstihdam Modelinin geliştirilmesi, "İşe Katıl Hayata Atıl Projesinin" gerçekleştirilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101ç,h 
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN14   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör

Sivil Toplum Kuruluşları (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 6 Ay 28 Ay Adet http://eyh.aile.gov.tr/ 12062
24 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Korumalı İşyerleri İle İlgili Olarak İl Müdürlüklerinin Bilgilendirilmesiİllerde kurulan korumalı işyerleri il komisyonları hakkında il müdürlüklerinin bilgilendirilmesi
Mevzuat NoAdı
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101ı 
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN145  
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

İl Müdürlükleri (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 15 Gün 3 Ay Adet Yok 12062
25 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Engellilerin sosyal,kültürel,turistik ve sportif faaliyetlerden faydalanmalarını sağlayacı tedbirlerin araştırlması,değerlendirilmesi ve teklifler hazırlanması.Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak amacı ile sosyal, kültürel, turistik ve sportif faaliyet ve tesislerden etkin olarak faydalanmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması için ilgili kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği yapılarak ve engelli vatandaşlarımıza yönelik kampların düzenlenmesi, sportif alanda engellilerin ilgi duydukları spor branşlarında katılımlarının sağlanması.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge381c 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME10   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Sözleşme/Protokol/Anlaşma İmzalanması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay Adet http://eyh.aile.gov.tr/haberler/engelsiz-yaz-spor-okullari-basladi 77653
26 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI İşitme engelli , dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması için işaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlemesi ve değerlendirmesinin yapılarak Türk İşaret Dili sisteminin oluşturması.Türk İşaret Dilinin sisteminin oluşturulması ile İşitme Engelli bireylerin eğitim, öğretim ve sosyal yaşam süreçlerinde kullandıkları Türk İşaret Dilinin standart, ortak ve sistemli bir dil olmaması nedeniyle; Ülke genelinde yapılacak araştırma, geliştirme ve derleme çalışmaları sonrasında Türk İşaret Dili gramer kitabı ve sözlüğünün hazırlanması; Türk İşaret Dili ülke veri tabanının oluşturulması; böylelikle Türk İşaret Dili sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılması.
Mevzuat NoAdı
37315 TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
37315 TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK51b 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101  
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge38   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|

Proje Yürütücüleri (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

Proje Yürütücüleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

Proje Yürütücüleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|

Proje Yürütücüleri (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|

Vatandaşlar (Başvuru Yapmayan) (Çalıştay Düzenlenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 6 Ay 1 Yıl Adet Yok 77653
27 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Engelli İstihdamını Arttırmak ve Teşvik Etmek Amacıyla Çalışmalar Yürütülmesi“Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon” tarafından yürütülen çalışmalar sonunda; kendi işini kurmak isteyen engellilerin iş gücü piyasasına aktif katılımının ve sürdürülebilir istihdamlarının sağlanması konusunda komisyonda görüş sunulması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
4857 İŞ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4857 İŞ KANUNU101   
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101ç,h 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi| Yok 3 Ay 6 Ay Adet Yok 12062
28 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Korumalı İş yerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Ödeme Yapılmasının Sağlanması.Korumalı iş yerlerinde çalıştırılan zihinsel veya ruhsal engellilere, işverenlerince zamanında ödenen, yasal yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilen ücretlere karşılık olarak işverenlerine yapılacak ödemenin aktarılması.
Mevzuat NoAdı
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
4857 İŞ KANUNU
  KORUMALI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ENGELLİLERİN ÜCRETLERİNE KARŞILIK İŞVERENE YAPILACAK ÖDEME HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
  KORUMALI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ENGELLİLERİN ÜCRETLERİNE KARŞILIK İŞVERENE YAPILACAK ÖDEME HAKKINDA YÖNETMELİK51c 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları

Daire Başkanlıkları (Ödenek Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Ödenek Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 15 Gün 3 Ay Adet Yok 12062
29 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI EKPSS Sınav Sürecinde Engelli Bireylerin Sınav Başvuru Ücretlerinin Bir Kısmını Ödemesinin SağlanmasıEngelli Bireylerin Kamu da Memur Olarak Görev Yapmalarına İlişkin Merkezi Olarak Yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Başvuru Ücretlerinin Bir Kısmını Ödemesinin Sağlanması Amacıyla Yazışmalar Yapılması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME101b 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş

Daire Başkanlıkları (Ödenek Talep Edilmesi) |Paraf Listesi| Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Ödenek İhtiyaç Durumunun Saptanması) |Paraf Listesi| Yok 15 Gün 3 Ay Adet Yok 12062
30 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Korumalı İş Yerlerinin Yerindelik Denetiminin Yapılmasıİş gücü Piyasasında Normal Şartlar Altında Çalışma İmkânı Kısıtlı Olan Zihinsel Engelliler İle Ruhsal Duygusal Bozukluğu Olan Engellilere Uygun İstihdam Ortamları Oluşturmak Amacıyla Girişimcilere Bir Takım Mali Ve Teknik Teşvikler Sunularak Kurulmuş Olan Korumalı İş Yerlerinin Mevzuata uygun Olarak İşleyip İşlemediğinin Denetlenmesi
Mevzuat NoAdı
5378 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
  KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
  KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK161  
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları

İl Müdürlükleri (Denetim/İnceleme Yapılması) |Paraf Listesi| Yok 1 Gün 7 Gün Adet Yok 12062
31 99254304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. MEHMET SELİM BAĞLI) > ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA KATILIM DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller konusunda çalışmaların yapılmasıEngellilerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımı konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde, inceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirerek ulusal olarak uygulanabilecek modeller konusunda çalışmaların yapılması.
Mevzuat NoAdı
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
783 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge381g 
Sadece Resen Kurumun kendisi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Yıl 3 Yıl Adet Yok 77653