Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 49189603 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI Ön İnceleme Faaliyeti4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren personelin, bu Kanun kapsamındaki eylem ve işlemleri hakkında yapılan ön inceleme yapılması
Mevzuat NoAdı
7/17925 İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN5   
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN1-7   
4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN3,4,5,6   
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ8,11   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Kamu Personeli ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Yabancılar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Kamu Personeli
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

DILEKÇEÖzel Sektör

DILEKÇESivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

DILEKÇEKamu Personeli

DILEKÇEKurumun Diğer Birimleri

DILEKÇEYabancılar

DILEKÇE

45 Gün 30 Gün 45 Gün 4 Adet Yok 81395
2 49189603 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İdari Teftiş FaaliyetiBakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her türlü hal ve hareketlerinin incelenmesi, teftişi, soruşturulması ve ön incelemesinin yapılması
Mevzuat NoAdı
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN5   
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN1-7   
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ8,11   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Kamu Personeli ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Yabancılar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Kamu Personeli
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
E-Posta Adresi(isteftis@csgb.gov.tr)()()
Vatandaş

DILEKÇEÖzel Sektör

DILEKÇESivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

DILEKÇEKamu Personeli

DILEKÇEKurumun Diğer Birimleri

DILEKÇEYabancılar

DILEKÇE

Yok 30 Gün 1 Yıl 3 Adet Yok 81395
3 49189603 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İş sağlığı ve güvenliği inceleme teftişiYıllık Teftiş Programları dışında; şikâyet, ihbar, iş kazası, meslek hastalığı, Güvenlik Raporu ve Kurul Başkanlığına veya grup başkanlıklarına incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında teftiş yapılması.
Mevzuat NoAdı
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
854 DENİZ İŞ KANUNU
2009/15169 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
4857 İŞ KANUNU
4817 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
6735 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4857 İŞ KANUNU91, 92, 93, 96, 97   
854 DENİZ İŞ KANUNU49   
5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN24   
6735 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU23   
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU24   
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN15   
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN1,2,3,4,5,6,7   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Kamu Personeli ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Yabancılar ,
Birlikler / Odalar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
E-Posta Adresi(isteftis@csgb.gov.tr)()()
Çağrı Merkezi(170)
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Kamu Personeli,Kurumun Diğer Birimleri,Yabancılar,Birlikler / Odalar

DILEKÇE, RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) () |Paraf Listesi|

Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) () |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 4 Ay 1500 Adet Yok 81395
4 49189603 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İşin Yürütümü Yönünden İnceleme TeftişiYıllık Teftiş Programları dışında; ihbar, şikâyet, işkolu tespiti, 4817 sayılı Kanuna göre yapılan incelemeler ve Kurul Başkanlığına veya grup başkanlıklarına incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftişler.
Mevzuat NoAdı
2009/15169 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
4857 İŞ KANUNU
4817 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN
854 DENİZ İŞ KANUNU
6735 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN24   
4857 İŞ KANUNU 91, 92, 93, 96, 97   
854 DENİZ İŞ KANUNU49   
6735 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU23   
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN15   
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN1-7   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Noterler ,
Birlikler / Odalar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
E-Posta Adresi(isteftis@csgb.gov.tr)()()
Çağrı Merkezi(170)
Vatandaş

DILEKÇEÖzel Sektör

DILEKÇESivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEYabancılar

DILEKÇEYabancı KuruluşlarNoterlerBirlikler / Odalar

İl Müdürlükleri (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 4 Ay 36100 Adet İŞ TEFTİŞ İNCELEME RAPORU
Yok 81396
5 49189603 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI > REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI Rehberlik FaaliyetleriSosyal taraflardan (İşçi, işveren kuruluşları, kamu ve özel sektör işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, üniversiteler) çalışma hayatına ilişkin mevzuatlar hakkında Kurul Başkanlığınca bilgilendirme yapılması yönünde gelen yazılı talepler üzerine veya resen kurumca bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapılması.
Mevzuat NoAdı
4857 İŞ KANUNU
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4857 İŞ KANUNU91, 92, 93, 96, 97   
6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU24   
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN15   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Birlikler / Odalar ,
Kurumun kendisi
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

DILEKÇEÖzel Sektör

DILEKÇESivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

DILEKÇEKurumun Diğer Birimleri

DILEKÇEYabancı Kuruluşlar

DILEKÇEBirlikler / Odalar

DILEKÇE

Başvuru Sahipleri(Kurumun Diğer Birimleri) (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi| Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay Adet http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/itkb.portal 81395