Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 32470905 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL İÇERME DAİRE BAŞKANLIĞI Roman vatandaşlarımızın sosyal bütünleşmesi için "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016- 2021) ve 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018)" sekreteryasının yapılmasıYoksulluk ve sosyal dışlanmışlık riski ile karşı karşıya kalınan ve daha çok Roman vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölgelerde uygulanacak politikaların koordinasyonunu sağlamak üzere hazırlanan strateji belgesinin İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulması ve koordinasyonunun sağlanması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME71b, f 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|
Yok 7 Gün 1 Ay Adet Yok 81327
2 35273336 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE EĞİTİMİ AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Aile Eğitim Programı kapsamında yapılan eğitimlerin yaygınlaştırılmasıAile eğitim programı kapsamında yürütülen eğitimlerin; çeşitli kamu kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığıyla yaygınlaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla usul ve esasların belirlenmesi, basılı, görsel, işitsel materyallerin hazırlanması ve dağıtılması ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
519 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME71a, ç 
519 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge351  
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Kurumları

İl Müdürlükleri (Talimat Verilmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|
Sivil Toplum Kuruluşları (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE TEMSİLCİLİKLERİ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

YERİNDEN YÖNETİM (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Yok 7 Gün 24 Ay 1585 Adet AİLE EĞİTİM PROGRAMI FORMATÖR SERTİFİKASI
Yok 70723
3 35273336 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE EĞİTİMİ AİLE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Aile Danışmanlığı HizmetiAilelere yönelik koruyucu ve önleyici danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılarak boşanmanın sağlıklı aşılabilmesi, gerek boşanma aşamasında gerekse boşanma sonrasında ailelerin karşılaşacakları sorunların etkilerinin azaltılabilmesi için, Bakanlığımız taşra teşkilatında Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla verilecek danışmanlık hizmetlerini veren personelin eğitimlerinin planlanması, koordinasyonunun sağlanması ve sonuçların raporlaştırılması,hizmet kalitesinin artırılması için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
519 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
519 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge351  
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME71a,ç 
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Personeli

Yok 5 Gün 12 Ay Adet EĞİTİM KATILIM BELGESİ
Yok 70723
4 63034436 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > GÖÇ, AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK DAİRE BAŞKANLIĞI Afet ve Acil Durumlarda Alanda Psikososyal Müdahalelerde Çalışacak Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitici ve Personel Eğitimlerinin YapılmasıAfet ve Acil Durumlarda Meslek Elemanlarına Yönelik Psikososyal Destek Eğitim Modülü Hazırlanması, Afet ve Acil Durumlarda eğitici olmak isteyen meslek elemanlarının tespit edilmesi, gönüllü eğitici olmak isteyen meslek elemanlarının hazırlanan standart modül kapsamında konusunda uzman kişiler tarafından eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, eğitim alanlardan kesin olarak eğitici olmaya uygun olanların seçilmesi
Mevzuat NoAdı
2013/5703 AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
2013/5703 AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ241d 
Sadece Resen Kurumun kendisi

İl Müdürlükleri (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi| Yok 6 Ay 1 Yıl Adet AFET VE ACİL DURUMLARDA PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ
Yok 80178
5 75440112 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TOPLUM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmet Merkezlerinin Açılış Onaylarının Verilmesiİhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, özürlü, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulması ve bu hizmetlerin koordinasyonunun yapılması için İl Müdürlüklerince açılması teklif edilen sosyal hizmet merkezlerinin Bakanlığımızca belirlenen Kurumsal Kimliğe uygun olması halinde açılış onaylarının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
519 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU
35877 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezleri Açılış İşlemleri Konulu Yazısı
42028 SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME21g 
519 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge341a 
42028 SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ53  
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş ,
Yabancılar
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , BELEDİYE MECLİS KARARI , BİNA TAHSİS ONAYI , TAPU SENEDİ , YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI) , SOSYAL HİZMET MERKEZİ HİZMET ALANINI TANITIR BİLGİ FORMU , BİNANIN DIŞ CEPHELERİYLE İÇ BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR FOTOĞRAF , KİRA TESPİT TUTANAĞI , BİNA YERİNİ VE KONUMUNU GÖSTERİR İL/İÇE/MAHALLE KROKİSİ

İl Müdürlükleri (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 3 Gün 1 Ay 123 Adet SOSYAL HİZMET MERKEZİ AÇILIŞ ONAYI
Yok 11870
6 75440112 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TOPLUM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmet Merkezlerinin Taşınma Onayının VerilmesiSosyal Hizmet Merkezlerinin bir başka hizmet binasına taşınmalarına yönelik taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun olanların onaylarının il müdürlüklerine gönderilmesi
Mevzuat NoAdı
662 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRKANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU
42028 SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
42028 SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ53  
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri (İl Müdürlükleri)

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL HİZMET MERKEZİ BİNA İNCELEME RAPORU , SOSYAL HİZMET MERKEZİ HİZMET ALANINI TANITIR BİLGİ FORMU , BİNA YERİNİ VE KONUMUNU GÖSTERİR İL/İÇE/MAHALLE KROKİSİ , KURULUŞUN FİZİKİ YAPISINA AİT FOTOĞRAF

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi| Yok 5 Gün 30 Gün Adet Yok 11870
7 94582304 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. DR. ADNAN ERTEM) > AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL ARAŞTIRMA VE POLİTİKA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Türk aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalar geliştirmek üzere araştırmalar yapılmasıTürk aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalar geliştirmek amacıyla aile yapısında meydana gelen değişikleri izlemek üzere periyodik olarak araştırmalar yapılması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME71ç,d,e 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş

Üniversiteler (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Araştırma Yapılması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Yıl 2 Yıl Adet Yok 11893