Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sözleşmesi Devam Eden İşilerin, İş Ve Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklarıyla İlgili Şikayetlerinin İncelenmek Üzere İlgili Birimlere Gönderilmesiİş sözleşmesi devam eden işçilerin, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarıyla ilgili şikayetlerinin, incelenmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilmesi
Mevzuat NoAdı
5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
4857 İŞ KANUNU
854 DENİZ İŞ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4857 İŞ KANUNU91   
854 DENİZ İŞ KANUNU49   
5953 BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN24   
Sadece Başvuruyla Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum Kuruluşları,Vatandaş

DILEKÇE
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi| Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|
30 Gün 1 Gün 15 Gün 2640 Adet Yok 184
2 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Kurumlarının Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünden Muaf Tutulma Taleplerinin DeğerlendirilmesiKamu kurumları için eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünden muaf tutulma taleplerinin değerlendirilmek üzere ilgili kurumlardan görüş alınması ve muafiyete ilişkin bildirimlerin başvuru sahiplerine yapılması
Mevzuat NoAdı
38973 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
38973 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK20   
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Diğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Görüş Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

İŞYURTLARI DAİRE BAŞKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

MÜSTEŞARLIK (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Gün 15 Gün 5 Adet ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF TUTULMA KARARI
Yok 184
3 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşçiler İle İşverenler Arasında Kurulan Bireysel İş İlişkisinin Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Yapılan Başvurulara Görüş Gönderilmesiİşçiler ile işverenler arasında kurulan iş ilişkisinde karşılaşılan sorunların giderilmesi için, başvuru sahiplerine görüş gönderilmesi
Mevzuat NoAdı
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN3   
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN91a, b, i 
Sadece Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEVatandaş

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

DILEKÇEÖzel Sektör

DILEKÇE

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi| Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.) (Görüş Gönderilmesi) |Paraf Listesi| 30 Gün 1 Gün 3 Gün 1600 Adet Yok 184
4 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Asgari ücret tespit komisyonu toplantı koordinasyonun sağlanması ve alınan kararın Resmi Gazetede yayımlanmasıAsgari ücret tespit komisyonunun toplanmasının sağlanması ve komisyonun aldığı asgari ücret tespit kararının Resmi Gazetede yayımlanması
Mevzuat NoAdı
4857 İŞ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4857 İŞ KANUNU39   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Nihai Olur/Onaya Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|
İşveren Sendikaları (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Resmi Gazetede Yayımlatılması) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Temsilci/Üye/Katılımcı Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

MÜSTEŞARLIK (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi|
2 Yıl 1 Ay 2 Ay 1 Adet ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Yok 184
5 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Grupların İşgücüne Ve İstihdama Katılımlarının Önündeki Engellerin Kaldırılması Yönünde Çalışmalar Yapmakİşyerinde ayrımcılığın önlenmesi ve özel politika gerektiren gruplara yönelik iş piyasasına erişimde ve işyerinde eşitliğin sağlanması yönünde toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik program ve politika oluşturmak, "işyerinde psikolojik taciz" konusunda politika oluşturma ve farkındalık artırmak
Mevzuat NoAdı
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN9   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Kurumun Diğer Birimleri ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancı Kuruluşlar
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum KuruluşlarıKurumun Diğer BirimleriVatandaş

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)Özel SektörYabancı Kuruluşlar

Merkez Teşkilatında Yer Alan Birimler (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Nihai Olur/Onaya Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Uluslararası Kuruluşlar (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

BAŞBAKANLIK (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ADALET BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Gün 3 Ay 10 Adet Yok 77276
6 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonlarının Kuruluş İşlemlerinin YapılmasıValiliklerce Kamu Görevlileri Tarafından Ekonomik, Sosyal Hak ve Menfaatlerinin Korunması ile Geliştirilmesi için Meydana Getirilen Sendikalar ile Konfederasyonların Kurulmasına İlişkin İletilen Taleplerin Değerlendirilerek Kuruluş İşlemlerinin Yapılması
Mevzuat NoAdı
4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU6   
Sadece Başvuruyla Vatandaş Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

TÜZÜK, DILEKÇE
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İlanın Yayımlattırılması) |Paraf Listesi| Kamu Görevlileri Sendikaları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Konfederasyonlar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 5 Gün 10 Gün 10 Adet https://www.csgb.gov.tr/home/contents/sendikalar/kamu/ 10050
7 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Sendikaları Konfederasyonu ve Kamu Görevlileri Sendikalarının Genel Kurul Evrakları ile Tüzüklerinin İncelenmesiKamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının genel kurul evrakları ve tüzüklerinin incelenmesi, varsa eksikliklerin ilgili valilikler aracılığıyla tamamlatılmasının sağlanması
Mevzuat NoAdı
4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU7   
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden

Valilikler (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi| Yok 5 Gün 10 Gün 100 Adet Yok 10050
8 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toplu Sözleşme Yapmaya Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının BelirlenmesiKamu kurum ve kuruluşlarından gelen tutanakların incelenerek toplu sözleşme yapmaya yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesi, resmi gazetede yayımlattırılması
Mevzuat NoAdı
4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU301b 
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İlanın Yayımlattırılması) |Paraf Listesi| BAŞBAKANLIK (İlanın Yayımlattırılması) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 1 Ay 270 Adet https://www.csgb.gov.tr/home/contents/istatistikler/kamugorevlilerisendikauyesayilari/ 10050
9 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşçi ve İşveren Sendikaları ile Konfederasyonlarının Kuruluş İşlemlerinin YapılmasıValiliklerce, işçi ve işverenler tarafından ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kurulmasına ilişkin iletilen taleplerin değerlendirilerek tescil işlemlerinin yapılması
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU7   
Sadece Başvuruyla Vatandaş Sivil Toplum Kuruluşları ,
Vatandaş ,
Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

DILEKÇE , TÜZÜK

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İlanın Yayımlattırılması) |Paraf Listesi| 15 Gün 5 Gün 10 Gün 10 Adet https://www.csgb.gov.tr/home/contents/sendikalar/isciisveren/ 10050
10 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşçi ve İşveren Sendikaları ile Konfederasyonlarının Genel Kurul Evrakları ile Tüzüklerinin İncelenmesiİşçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonlarının genel kurul evraklarının incelenmesi, varsa eksikliklerin ilgili valilikler aracılığıyla tamamlatılmasının sağlanması
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU72, 3  
Sadece Resen Kurumun kendisi Sivil Toplum Kuruluşları ,
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Bildirimde Bulunulması) |Paraf Listesi| Valilikler (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi| Yok 5 Gün 10 Gün 100 Adet https://www.csgb.gov.tr/home/contents/sendikalar/isciisveren/ 10050
11 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Hayatı İstatistiklerinin (Yetki Tespiti, Yetki Belgesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt, Resmi Arabulucu, Yüksek Hakem Kurulu, İşçi ve Kamu Sendikaları) HazırlanmasıÇalışma Hayatına temel teşkil eden istatistiklerin veri tabanının oluşturulması, toplu iş sözleşmesi sürecinde yer alan; yetki tespiti, yetki belgesi, resmi arabuluculuk, grev-lokavt, Yüksek Hakem Kurulu kararları ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin istatistiklerini hazırlayarak, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak istatistiki bilgi taleplerine doğru ve hızlı yanıtlar verebilmek ve bu çerçevede TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilikler, Üniversiteler, araştırmacılar ve diğer kaynaklardan gelen bilgi taleplerini karşılamak ve internetten yayınlamak
Mevzuat NoAdı
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN2   
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

SENDİKALAR DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

YABANCILAR DAİRE BAŞKANLIĞI 1 (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|
Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 2 Gün 20 Gün 13 Adet http://cibs.csgb.gov.tr/RaporOlusturmaSihirbazi.aspx?kullanicisiz=1 75934
12 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşkolu Tespitinin YapılmasıÇalışma hayatında kurulu bulunan işyerlerinin hangi işkoluna girdiğinin belirlenmesi
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
41836 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
41836 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ1, 2, 4, 5   
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU4, 5   
Sadece Başvuruyla Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)Özel Sektör

DILEKÇE

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI (İnceleme/Değerlendirme Yapılması) |Paraf Listesi| İşveren Sendikaları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İlanın Yayımlattırılması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 6 Ay 84 Adet http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx 75934
13 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmesi Yapmaya Yetkili Sendikaya Yetki Belgesinin VerilmesiFaaliyette bulunan işyerlerinde toplu İş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendikanın belirlenerek toplu iş sözleşmesinin imzalanabilmesi için ilgili sendikaya yetki belgesinin verilmesi
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU41,42,43,44   
Sadece Başvuruyla Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)Özel Sektör

DILEKÇE

İşveren Sendikaları (Belge Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Belge Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Belge Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Gün 6 Gün 1742 Adet Yok 77274
14 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmelerinde; Toplu Görüşmeye Çağrı, Başlaması ve Süresi İle Sözleşmenin İmzalanma Süreçlerinin İzlenmesiToplu iş sözleşmelerinde; toplu görüşmeye çağrı, toplu görüşmenin başlaması, süresi, toplu iş sözleşmesinin imzalanması, tevdi edilmesi ve işyerinde ilan edilme süreçlerinin izlenmesi
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU46, 47, 48   
Sadece Başvuruyla Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEÖzel Sektör

DILEKÇE

İşveren Sendikaları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|
Yok 15 Gün 27 Gün 1531 Adet Yok 77274
15 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılan Sendikaya Üye Olma ve Sendika Üyeliğinden Ayrılma İşlemlerinin Takip Edilmesie-Devlet kapısı üzerinden yapılan sendika üyelik işlemlerin takip edilmesi, Yetki Otomasyon Sisteminde oluşacak sorunlara müdahale edilmesi, taraflardan talep gelmesi halinde işlemlerin kontrol edilmesi
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
42439 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU175  
42439 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK4, 5, 7, 10   
Sadece Başvuruyla Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar
Vatandaş ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Ortak Bilgisayar Programı
Vatandaş (Sendikal kuruluşlar)

DILEKÇESivil Toplum Kuruluşları

DILEKÇEYabancılar

DILEKÇE

Yok 1 Gün 1 Ay Adet https://www.turkiye.gov.tr/ 75934
16 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Arabuluculuk Başvurularının Alınması ve Arabulucu Seçici Kurulu tarafından 3 Yıllığına Görev Yapacak Arabulucuların SeçilmesiArabuluculuk başvurularının alınması, Arabulucular Seçici Kuruluna toplantı gündemi hazırlanması, Arabulucu Seçici Kurulu tarafından arabulucuların seçilmesi, seçilen arabulucuların listesinin Resmî Gazete’de ilan edilmek üzere Başbakanlığa gönderilmesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine bildirilmesi
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
42947 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU50, 57   
42947 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ5, 6, 8   
Sadece Başvuruyla Vatandaş Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş

ADLİ SİCİL BELGESİ , NÜFUS CÜZDANI , VESİKALIK FOTOĞRAF , DILEKÇE , ÖĞRENİM DURUM BELGESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Yayın/Doküman Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Belediyeler (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

İşveren Sendikaları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Kooperatifler (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Valilikler (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlükleri (Hizmet Sunumunun Tamamlatılması) |Paraf Listesi|

BAŞBAKANLIK (Yayın/Doküman Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
30 Gün 30 Gün 30 Gün Adet RESMİ ARABULUCU KİMLİK KARTI
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx 75934
17 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Resmi Arabuluculara Ücretlerinin Ödenmesi İçin Talimat Verilmesi ile Arabulucu Ücret ve Harcırahı İçin Ödeme Emri Belgesi DüzenlenmesiSosyal taraflarca yatırılan arabulucu ücretinden, arabulucu ücreti/ harcırah ödeme emri belgesinin tahakkuk ettirilerek muhasebe birimine bildirilmesi ile yatırılan tutardan % 7 oranında gider payı kesildikten sonra ödeme yapılması
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
42947 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
42947 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ11, 12   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Vatandaş (Vatandaş)

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ARABULUCULUK RAPORU , BANKA DEKONTU

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi| Banka ve Finans Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Belediyeler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

İşveren Sendikaları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Valilikler (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlükleri (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Bağlı/İlgili/İlişkili Kuruluşlar (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Belediyeler (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|

Banka ve Finans Kuruluşları (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Ücret Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 3 Gün 30 Gün Adet ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU
Yok 75934
18 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Arabuluculuk Ücretinin İade Edilmesi İçin Talimat VerilmesiArabuluculuk görevinin yerine getirilemediği ve/ veya taraflarca sehven fazla yatırılan arabuluculuk ücretinin iade işlemlerinin yapılması
Mevzuat NoAdı
6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
42947 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
42947 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ113  
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Birlikler / Odalar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Sivil Toplum Kuruluşları

BANKA DEKONTU , DILEKÇEVatandaş

BANKA DEKONTU , DILEKÇEDiğer Kamu Kurumları

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)Özel Sektör

BANKA DEKONTU , DILEKÇEBirlikler / Odalar

BANKA DEKONTU

Belediyeler (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

İşçi Sendikaları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

İşveren Sendikaları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Üniversiteler (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Valilikler (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Vatandaşlar (Başvuru Yapmayan) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlükleri (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

Sağlık Hizmeti Sunucuları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 3 Gün 30 Gün Adet ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU
Yok 75934
19 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Hakkında Bilinçlendirme Çalışmaları YapmakÇocuk işçiliği ile mücadele konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması
Mevzuat NoAdı
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
4857 İŞ KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3146 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN9   
4857 İŞ KANUNU71   
Sadece Resen Kurumun kendisi

Merkez Teşkilatında Yer Alan Birimler (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi| Uluslararası Kuruluşlar (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

Valilikler (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 1 Yıl Adet Yok 77276
20 72693546 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET ERDEM) > ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevsimlik Tarım İşçilerinin Bilgilerinin Toplanması2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin Bilgilerinin Toplanması
Mevzuat NoAdı
1774 KİMLİK BİLDİRME KANUNU
2017/6 2017/6 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
1774 KİMLİK BİLDİRME KANUNU72yokyok
2017/6 2017/6 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ101yokyok
Sadece Resen Kurumun kendisi Kamu Kurumları

Yok 5 Gün 20 Gün Adet Yok 184