Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 72860686 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI > BAŞKAN YARDIMCILIĞI (İDARİ) > YENİLİK VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Resmi Bültenlerinin İncelenmesiBuluşlara Patent veya Faydalı Model belgesi verilmesi için Kurum'a yapılan başvuruların ve bunlara ilişkin bilgi ve işlemler ile Marka, Tasarım ve Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı başvurularına ait bilgi ve işlemlerin bülten olarak yayımlanması
Mevzuat NoAdı
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ3731e 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli

Yok 1 Gün 2 Gün Adet http://bulten.turkpatent.gov.tr/bulten/bulletinList/ 87819
2 72860686 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI > BAŞKAN YARDIMCILIĞI (İDARİ) > YENİLİK VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sınai Mülkiyet Hakları İle İlgili Bilgilendirme Etkinliklerinin DüzenlenmesiSınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.
Mevzuat NoAdı
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ3731f,g,ğ 
Hem Resen Hem Başvuruyla Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Tahkim Kuruluşları (Ulusal/Uluslararası) ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Birlikler / Odalar ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Özel Sektör

TALEP YAZISISivil Toplum Kuruluşları

TALEP YAZISIDiğer Kamu Kurumları

TALEP YAZISITahkim Kuruluşları (Ulusal/Uluslararası)

TALEP YAZISIYabancı Kuruluşlar

TALEP YAZISIBirlikler / Odalar

TALEP YAZISI

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi| Yok 25 Gün 1 Ay Adet Yok 87819
3 72860686 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI > BAŞKAN YARDIMCILIĞI (İDARİ) > YENİLİK VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tescil Başvurusu Öncesi Patent, Marka,Tasarım ve Coğrafi İşaret Ön Araştırması Yapılmasının SağlanmasıPatent, marka, tasarım ve coğrafi işaret tescil başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibi tarafından daha önce benzer başvuruların yapılıp yapılmadığının araştırılması veya bilgilenme amacıyla daha önce başvurusu yapılan patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretlerin veri tabanından araştırma yapılmasının sağlanması
Mevzuat NoAdı
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ3731e 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli

Yok 3 Dakika 5 Dakika Adet http://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search 87819
4 72860686 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI > BAŞKAN YARDIMCILIĞI (İDARİ) > YENİLİK VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Başvurusu Yapılan Patent, Marka, Tasarım ve Coğrafi İşaret Dosyalarının Durumlarının Takibinin SağlanmasıBaşvuru sahibi tarafından; patent, marka,tasarım ve coğrafi işaret dosyalarının güncel durumlarının takibinin elektronik ortamda yapılabilmesinin sağlanması
Mevzuat NoAdı
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4 BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ3731e 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli

Yok 3 Dakika 5 Dakika Adet http://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search_detail 87819