Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 13494116 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KADIN POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bilinç ve Farkındalık Arttırmaya Yönelik Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eğitim VerilmesiKadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluş çalışanlarının, vatandaşların konuya duyarlılığını artırmak üzere eğitim çalışmaları, toplantılar planlanması, uygulanması ve mevcut çalışmalara katkı verilmesi; medya ve görsel ve basılı materyaller hazırlanması ve dağıtılması, yayınlanmasının sağlanması; farkındalık artırmaya yönelik ilgili taraflarla Protokoller hazırlanması, imzalanması ve uygulanması.
Mevzuat NoAdı
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
  ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN165  
  ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK7, 26   
1 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ701a, d 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi| ADALET BAKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

SAĞLIK BAKANLIĞI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

ÜNİVERSİTELER (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|

YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI (Duyuru/İlan Yapılması) |Paraf Listesi|
Yok 6 Ay 5 Yıl Adet Yok 77582
2 13494116 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KADIN POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI ŞÖNİM Açılış, Taşınma İşlemleri GerçekleştirilmesiŞiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 81 ile yaygınlaştırılmasına yönelik yeni ŞÖNİM'lerin Açılışının gerçekleştirilmesi, Mevcut ŞÖNİM'lerin taşınma talebi ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi
Mevzuat NoAdı
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
  ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN14   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş

İl Müdürlükleri (İzin Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 3 Ay 6 Ay Adet Yok 77582
3 13494116 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KADIN POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Hizmetlerine İlişkin Verilerin Düzenli ve Sistematik Tutulup Değerlendirilmesi ile 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Koruyucu Önleyici Tedbirlere Yönelik Verilerin Tutulması, Gerekli Hallerde Diğer Kamu Kurumları İle PaylaşılmasıŞÖNİM'lerin hizmet sundukları kişiler ve sundukları hizmete ilişkin veriler, vb. faaliyetlerine ilişkin verilerin düzenli tutulmasının sağlanması, verilerdeki değişkenlerin değerlendirilmesi ve gerekli hallerde diğer kamu kurumları ile paylaşılması
Mevzuat NoAdı
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
  ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN14   
  ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK18   
Sadece Resen Kurumun kendisi

İl Müdürlükleri (Analiz Yapılması) |Paraf Listesi| Yok 3 Ay 12 Ay Adet Yok 77582
4 13494116 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KADIN POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞI Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantıları Düzenlenmesi ve Raporlanması2016/17 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi Toplantıları gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum/kuruluşlararası işbirliklerinin geliştirilmesi
Mevzuat NoAdı
B.02.0.PPG.0.12-010-06-8717 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
B.02.0.PPG.0.12-010-06-8717 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİB. Hizmet Kurumları7  
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME2,9   
Sadece Resen Kurumun kendisi

Tüm Bağlı/İlgili/İlişkili Kuruluşlar (Toplantı Davetinde Bulunulması) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 2 Ay Adet Yok 77582
5 14540607 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL STATÜ DAİRE BAŞKANLIĞI Kadının Sosyal Statüsünün Güçlendirilmesi Amacıyla Farkındalık Çalışmaları YürütülmesiToplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen hedef gruplarına yönelik eğitim verilmesi, kampanyalar, çalıştaylar, toplantılar düzenlenmesi, materyaller (kamu spotu, afiş, broşür, vb.) geliştirilmesi.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
316 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME91b 
316 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge28   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Personeli ,
Özel Sektör ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları

İl Müdürlükleri (Personel Görevlendirilmesi) |Paraf Listesi|

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Koordinasyon Sağlanması) |Paraf Listesi|
Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 1 Yıl 6 Adet Yok 12064
6 14540607 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL STATÜ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye'de Kadının Durumuna İlişkin Göstergelerin Takibi ve Raporlaştırılması"Türkiye'de Kadın" dokümanının oluşturulması ve güncellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgilerin toplanması ve dokümanın kamuoyu ile paylaşılması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
18792 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME91d 
18792 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme181  
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Kurumları ,
Özel Sektör ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancılar ,
Yabancı Kuruluşlar ,
Kamu Personeli

Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Özel Sektör Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay 3 Adet TÜRKİYE'DE KADININ DURUMU RAPORU
http://kadininstatusu.aile.gov.tr/uygulamalar/turkiyede-kadin 12064
7 14540607 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SOSYAL STATÜ DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Günlerin Kutlanmasıyla İlgili Çalışmaların Yapılması8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 5 Aralık Kadınların Seçme ve Seçilme Haklarını Elde Etmelerini Yıl Dönümü kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmektedir. 5 Aralık Kadınların Seçme ve Seçilme Haklarını Elde Etmelerinin Yıl Dönümü kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Anıtkabir ziyareti yapılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınla günü kapsamında ise kamu kurum ve kuruluşları ve kadın alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde toplantı, çalıştay, seminer vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME91d 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Kamu Kurumları ,
Sivil Toplum Kuruluşları ,
Yabancı Kuruluşlar

Merkez Teşkilatında Yer Alan Birimler (Davetiye Gönderilmesi) |Paraf Listesi| Tüm Kamu Kurumları (Konuyla İlgili Kurumlar) (Davetiye Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

Uluslararası Kuruluşlar (Davetiye Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 2 Ay 3 Adet Yok 12064
8 96559647 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KADIN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Konukevlerinin açılış, kapanış, taşınma ve kapasite güncelleme işlemlerinin onaylanmasıKonukevlerinin açılış, taşınma veya kapatılması işlemleri ile ilgili aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerinden, belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen tekliflerin değerlendirilerek onaylanması.
Mevzuat NoAdı
41931 KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
316 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
33782 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
41931 KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK7/102  
33782 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE261f,h 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş ,
Yabancılar

İl Müdürlükleri (İnceleme/Değerlendirme Yapılması) |Paraf Listesi|

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mal/Malzeme/Araç Gereç Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Personel Görevlendirilmesi) |Paraf Listesi|

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödenek Talep Edilmesi) |Paraf Listesi|

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Belediyeler (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

Sivil Toplum Kuruluşları (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay 40 Adet Yok 10257
9 96559647 AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. FATMA ÖNCÜ) > KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > KADIN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Konukevinden konukevine il dışı nakil onaylarının verilmesi.Bakanlığımıza bağlı konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kişilerin güvenlik, barınma ya da başka bir gerekçeyle il dışındaki başka bir konukevine nakillerin yapılması.
Mevzuat NoAdı
41931 KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
316 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
33782 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
33782 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE261e 
Hem Resen Hem Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri ,
Kurumun kendisi
Vatandaş ,
Yabancılar
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , DILEKÇE , SOSYAL İNCELEME RAPORU ANAHATTI , VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , NÜFUS CÜZDANI , SAĞLIK RAPORU (KURUL) , SAĞLIK RAPORU (TEK DOKTORLU) , İNCELEME TUTANAĞI , ADLİ TIP RAPORU

İl Müdürlükleri (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Gün 1 Ay 1010 Adet KADIN VE ERKEK KONUKEVLERİNDEKİ KİŞİLERE AİT İL DIŞI NAKİL ONAYI
Yok 10257