Geri

Sıra Noİdari Birim Kimlik KoduKurumun ve Alt Birimin AdıHizmetin AdıHizmetin Tanımıİlişkili Mevzuat ListesiKuruma Yetki/Görev/Sorumluluğun Verildiği MevzuatHizmet Sürecinin Başlama ŞekliHizmet Sürecini BaşlatanlarHizmetin Sonucundan YararlananlarBaşvurunun Kabul Ediliş ŞekliBaşvuruda İstenen Belgeler ile Mevzuat DayanaklarıKurum İçi Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıKurum Dışı Yazışmalar, Paraf Listeleri ve Mevzuat DayanaklarıMevzuatta Belirtilen Tamamlanma SüresiUygulamada En Kısa Tamamlanma SüresiUygulamada En Uzun Tamamlanma SüresiGeçen Yıla Ait İşlem SayısıHizmetin Sonucunda Düzenlenen Belge ve Paraf ListesiHizmet Sonucunun Yayınlandığı İnternet AdresiHizmet Envanteri Kaydını Yapan
1 11597448 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > İSTİHDAM DAİRE BAŞKANLIĞI Çalışabilir durumdaki Sosyal Yardım Yararlanıcılarının sosyal yardımlarla Kayıtlı istihdama teşvik edilmesiÇalışabilir durumdaki Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sisteminde var olan açık işlere yönlendirilmesi durumunda kişinin yönlendirilen iş görüşmesine gidebilmesi ve gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıfları tarafından İşe Yönlendirme Yardımı verilmesi ve işe başlaması durumunda da İşe Başlama Yardımı verilmesi ayrıca kişinin sosyal güvenlik kaydı sebebiyle kesilen Şartlı Nakit Yardımlarının teşvik kapsamında 12 ay süreyle kesilmemesi.
Mevzuat NoAdı
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge141a 
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Vatandaş
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Diğer Kamu Kurumları

Yok 3 Gün 7 Ay Adet Yok 78264
2 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Eşi vefat eden kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programına başvuruanlardan hak sahibi kişilerin belirlenmesiSon resmi nikahlı eşi vefat etmiş, hanesinde sosyal güvenceli birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından başvuruları alınan ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine girilen hak sahipleri kişilerin merkezi kontrollerinin yapılması ile belirlenen kişiler için ödeme talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111I 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi| Yok 10 Gün 20 Gün Adet Yok 78478
3 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım Programından Yararlanan Hak Sahibi Kişilerin BelirlenmesiMuhtaç asker ailelerinden 3294 sayılı Kanun kapsamında olup, Sosyal Yardımlaşma ve Daynaışma Vakıfları tarafından başvuruları alınan ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi sistemine girilenlerin merkezi kontrollerinin yapılmasından sonra hak sahibi kişiler için ödeme talimatlarının hazırlanması ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığına ödeme talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111I 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 10 Gün 20 Gün Adet Yok 78478
4 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Şartlı Eğitim Yardım Programından Yararlanan Hak Sahibi Kişilerin ödemelerinin OluşturulmasıŞartlı Eğitim Yardımında fayda sahibi (çocuk) adına yardım başvurusu yapan kişi ve yaşadığı hanede herhangi bir sosyal güvenceli bireyin bulunmaması ve hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi, ayrıca fayda sahibi çocuğun örgün eğitimde okuyor olması, yatılı okula gitmeyen, fayda sahibi çocuğun okulun açık olduğu aylarda, bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmayan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları tarafından başvuruları alınıp Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine girilen kişilerin merkezi kontrollerinin yapılarak oluşturulan ödeme listesinin Genel Müdür onayından sonra hak eden kişiler için ödeme talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111I 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Olur/Onay İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 10 Gün 20 Gün Adet ŞARTLI EĞİTİM YARDIM PROGRAMI İCMAL LİSTESİ
Yok 78478
5 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Şartlı Sağlık Yardım Programından Yararlanan Hak Sahibi Kişilerin Belirlenmesi3294 sayılı Kanun kapsamında olup hanesinde sosyal güvenceli bireylerin bulunmadığı ve 0-6 yaş arasındaki çocuklar ile gebe kadınların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen süreler içerisinde sağlık kontrollerini yapmaları ve gebe kadının doğumunu hastanede yapması üzerine, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları tarafından başvuruları alınıp Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine girilen kişilerin merkezi kontrollerinin yapılarak oluşturulan ödeme listesinin Genel Müdür onayından sonra ödeme hak eden kişiler için ödeme talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111I 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Olur/Onay İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 10 Gün 20 Gün Adet ŞARTLI SAĞLIK YARDIM PROGRAMI İCMAL LİSTESİ
Yok 78478
6 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Öksüz Yetim Yardım Programından Yararlanan Hak Sahibi Kişilerin Belirlenmesi3294 sayılı Kanun kapsamında olup hanesinde sosyal güvenceli bireylerin bulunmadığı anne/baba veya her ikisinin ölmüş olduğu durumdaki 18 yaşını doldurmamış sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmuş bireylerin merkezi kontrollerinin yapılarak oluşturulan ödeme listesinin Genel Müdür onayından sonra kişiler için ödeme talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME1111 
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU211 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Kurumun Diğer Birimleri

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Olur/Onay İstenmesi) |Paraf Listesi|

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|
Vakıflar (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 10 Gün 30 Gün Adet Yok 78478
7 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Asker Çocuğu Yardım Programından Yararlanan Hak Sahibi Kişilerin Belirlenmesi3294 sayılı Kanun kapsamında olup, hanesinde sosyal güvenceli bireylerin bulunmadığı muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanıcı olmak üzere başvuran kişilerin, merkezi kontrollerinin yapılarak, oluşturulan ödeme listesinin Genel Müdür onayından sonra hak eden kişiler için ödeme talimatının verilmesi.
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU211 
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME1111 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi|

SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Olur/Onay İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Gün 30 Gün Adet Yok 78478
8 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Katılım Payı Yardım Programından Yararlanan Hak Sahibi Kişilerin Belirlenmesi5510 sayılı yasanın 60/C-1 maddesi kapsamındaki (eski adıyla yeşil kartlılar) müracaatçının, aile (aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba) içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarının, müracaat tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin üçte birinden az olması ve 5510 sayılı yasanın 60/C-3 maddesi kapsamındaki (2022 sayılı yasadan yararlananlar) müracaatçının, hane (aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın adres kayıt sistemindeki kayıtlara göre aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yaşayan bir kişiyi veya birden fazla kişiden oluşan topluluk) içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarının, müracaat tarihinde geçerli olan net asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bulunan kişilere vakıfların talebi üzerine ödeme talimatı verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME1111 
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU211 
5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU6861 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Olur/Onay İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Gün 30 Gün Adet Yok 78478
9 33899044 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Hastalıkları nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan muhtaç durumdaki vatandaşlara nakdi yardım sağlanmasıSağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalığının bulunduğu bilgisi alınan ve bu nedenle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan muhtaç durumdaki vatandaşlara nakdi yardım sağlanarak özbakım ve hastalık nedeni ile oluşacak(yol, yemek, özel beslenme, hane içerisindeki fiziki şartlar vb.) ihtiyaçlarına destek sağlanması
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU1   
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları
Ortak Bilgisayar Programı
Diğer Kamu Kurumları

Yok 1 Ay 1 Ay Adet Yok 78478
10 47063854 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtaç Durumdaki Aile veya Bireylerin Gıda İhtiyaçlarının Karşılanmasının SağlanmasıMuhtaç durumdaki aile veya bireylerin gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu Kararı doğrultusunda büyükşehir merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları hariç olmak üzere ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111d 
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge81a ve g 
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Gün 7 Gün 2 Adet Yok 77815
11 47063854 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtaç Durumda Bulunan Vatandaşlara Kömür Yardımı Yapılmasının SağlanmasıTürkiye Kömür İşletmelerinden (TKİ) sağlanan kömürün, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere, SYD Vakıflarından gelen aile sayısı ve ihtiyaç duyulan kömür ton bilgilerinin TKİ'ye iletilmesi ve SYD Vakıflarından gelen il/ilçe içerisinde vatandaşlara yapılacak kömür dağıtımı nakliye giderleri talepleri için ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi amacıyla Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na kaynak aktarımı talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
2017/10031 MUHTAÇ AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111d 
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge81ç,f ve g 
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Diğer Kamu Kurumları (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , KÖMÜR YARDIMLARI TALEP FORMU

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Hizmet Sunumunun Bir Sonraki Aşamaya Geçirilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Gün 3 Ay 2090887 Adet Yok 77815
12 47063854 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtaç Durumdaki Ailelerin İlk ve Ortaöğrenimdeki Çocuklarının Barınma, Ulaşım, Gıda vb. İhtiyaçlarının Karşılanmasının SağlanmasıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarından gelen, taşımalı eğitim sistemi dışında kalan ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören muhtaç durumdaki ailelerin çocuklarının barınma, ulaşım ve öğle yemeği ihtiyaçlarının karşılanmasına ve fakir ve muhtaç ailelerin ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik kaynak taleplerinin değerlendirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'na sunulması, Fon Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111d 
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge81c, f ve g 
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Diğer Kamu Kurumları (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 3 Ay 13796 Adet Yok 77815
13 47063854 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Afet ve Acil Durumlar Nedeniyle Zarar Gören Vatandaşlar İçin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Kaynak Aktarımının SağlanmasıUmumi hayatı etkileyen doğal afetler (deprem, sel, heyelan gibi), münferit olaylar (yangın, su baskını gibi) ve acil durumlar nedeniyle zarar gören vatandaşlar için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gerekli hallerde talep beklenmeksizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'na bilgisi sunulmak üzere ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi veya SYD Vakıflarından gelen kaynak taleplerine istinaden taleplerin değerlendirilerek durumun aciliyetine binaen Fon Kurulu'na sunulması ve ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111d 
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge81e,f ve g 
Hem Resen Hem Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Diğer Kamu Kurumları (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI , AFET/ACİL DURUM YARDIMLARI KAYNAK TALEP FORMU

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 3 Saat 3 Ay 619 Adet Yok 77815
14 47063854 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Muhtaç Durumdaki Vatandaşların Günlük Sıcak Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Kaynak Aktarımının Sağlanmasıİşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın günlük sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarından gelen kaynak taleplerinin değerlendirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'na sunulması, Fon Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111d 
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge81b, f ve g 
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Diğer Kamu Kurumları (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI , AŞEVİ BÜTÇE TAHSİSİ TALEP FORMU

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 3 Ay 44139 Adet Yok 77815
15 47063854 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Ülkemizde Muhtaç Durumda Bulunan Yabancı Uyrukluların Temel İhtiyaçlarının Karşılanmasını İçin Kaynak Aktarımının SağlanmasıDevletçe özel statü verilerek toplu olarak ülkemizde iskan ettirilen ve Devletin güvenlik politikası çerçevesinde Valilikler tarafından belirli bölgelerde iskan ettirilmesi uygun görülen yabancı uyruklulara ilişkin temel ihtiyaçların (gıda, giyim, barınma vb. ihtiyaçlar) karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarından gelen kaynak taleplerinin değerlendirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'na sunulması, Fon Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili SYD Vakıflarına kaynak gönderilmesi için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111d 
Bila Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevlerine İlişkin Yönerge81d,f ve g 
Sadece Başvuruyla Diğer Kamu Kurumları Yabancılar
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Internet üzerinden (Tıklayınız)(Tıklayınız)()
Diğer Kamu Kurumları (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları)

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi| Yok 1 Ay 3 Ay 115906 Adet Yok 77815
16 54390158 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ VE YAŞLI YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç olduğuna karar verilen ve aylık bağlama işlemleri tamamlanan engelli ve yaşlı vatandaşların dönemsel olarak aylıklarının ödenmesiVakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç olduğuna karar verilen engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin olarak sistem üzerinden ödeme işlemlerinin hazırlık ve takibinin yürütülerek Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere protokolle anlaşma sağlanan aracı kurumlara ödenek aktarılması
Mevzuat NoAdı
2022 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
41973 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ENGELLİ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(1)
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
41973 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ENGELLİ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK(1)9   
2022 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN3,8   
Sadece Resen Kurumun kendisi Vatandaş

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödenek Talep Edilmesi) |Paraf Listesi| Yok 20 Gün 1 Ay Adet https://www.turkiye.gov.tr/ 71314
17 54390158 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ENGELLİ VE YAŞLI YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI İl Müdürlükleri tarafından belirlenen bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için verilen sosyal yardımların ödemesinin gerçekleştirilmesi amacıyla İl Müdürlüklerinin bu yöndeki ödenek taleplerinin ilgili birimlere iletilmesiİl Müdürlükleri tarafından belirlenen bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımına destek için verilen sosyal yardımların ödemesinin gerçekleştirilmesi amacıyla İl Müdürlüklerinin bu yöndeki ödenek taleplerinin birleştirilerek ödeneğin serbest bırakılması amacıyla gerekli işlemleri başlatmak
Mevzuat NoAdı
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU
37590 BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNUEk 75  
37590 BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK3,12   
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş ,
Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödenek Talep Edilmesi) |Paraf Listesi| Yok 5 Gün 1 Ay Adet Yok 71314
18 60349925 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > BARINMA YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 3294 Sayılı Yasa Kapsamındaki Muhtaç Kişilerin Barınma İhtiyaçlarının Giderilmesi.3294 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen muhtaç kişilerin barınma(ev yapımı, ev onarımı; ayrıca afet kapsamında da ev yapımı ve ev onarımı ile tefrişat giderleri) ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarından gelen Barınma Yardımı taleplerini değerlendirmek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun karar organı olan Fon Kuruluna söz konusu talepleri sunmak, Fon Kurulu kararları doğrultusunda barınma yardımlarına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
Mevzuat NoAdı
24459 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111(b) ve (ç) 
24459 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge111(c),(d),(e) 
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU1 ve 2   
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI , ARSA TAPU SENEDİ , HARCAMA BELGESİ , AFET TESPİT TUTANAĞI , NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAAHHÜTNAMESİ

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi|

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

FON KURULU SEKRETERYASI (Olur/Onay İstenmesi) |Paraf Listesi|
Yok 2 Ay 4 Ay 4214 Adet FON KURULU KARARI
Yok 77807
19 60349925 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > BARINMA YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarından Gelen Talepler Doğrultusunda İl/İlçelerde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kaynakları İle Ortaöğretim Öğrenci Yurdu YaptırılmasıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Ortaöğretim Öğrenci Yurdu yapılmasına yönelik Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi üzerinden gönderilen proje talepleri için yurt ihtiyacının olup olmadığı hususunda Milli Eğitim Bakanlığın(MEB)'dan görüş alınması, MEB'den alınan görüş doğrultusunda bu taleplerin Fon Kuruluna sunulması,Fon Kurulu tarafından uygun görülen yurt projeleri için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Fondan kaynak aktarılarak Ortaöğretim Öğrenci Yurdu yapılması
Mevzuat NoAdı
24459 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNUEk Madde 3   
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Kamu Kurumları
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

ARSA TAPU SENEDİ , MÜTEVELLİ HEYET KARARI , RESMİ YAZI (ÜST YAZI) , YURT BİLGİ FORMU

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Görüş İstenmesi) |Paraf Listesi| Yok 18 Ay 36 Ay Adet Yok 77807
20 60360192 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Maruz veya Bu Risk Altında Olan Birey ve Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Aktif Katılımlarının Artırılmasının SağlanmasıYoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik sosyal hizmet/yardım içerikli projelerin değerlendirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'na sunulması, fon kurulunca alınan kararlar doğrultusunda kaynak aktarımları için Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı'na kaynak aktarım talimatının verilmesi
Mevzuat NoAdı
4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Destekleri Genel Esasları
24459 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
24459 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge251b 
4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Destekleri Genel Esasları11   
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Vatandaş
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Kurumun Diğer Birimleri

KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Ödeme Talimatı Verilmesi) |Paraf Listesi| Vakıflar (Belge İstenmesi) |Paraf Listesi|

Vakıflar (Bilgi İstenmesi) |Paraf Listesi|

Vakıflar (Bilgi Verilmesi) |Paraf Listesi|
Yok 1 Ay 3 Ay 150 Adet Yok 10460
21 60360192 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin değerlendirilerek desteklenmesiSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla Vakıflar tarafından hazırlanan projelerin uygunluğunun değerlendirilerek Fon Kuruluna sunulması, Fon Kurulu kararının Vakıflara bildirilmesi, kararın olumlu olması halinde projenin desteklenmesi.
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Destekleri Genel Esasları
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Destekleri Genel Esasları11   
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111e 
Sadece Başvuruyla Kurumun Diğer Birimleri Sivil Toplum Kuruluşları
Ortak Bilgisayar Programı
Kurumun Diğer Birimleri

Sivil Toplum Kuruluşları (Olur/Onay Gönderilmesi) |Paraf Listesi| Yok 2 Ay 4 Ay Adet http://172.20.80.21/VO/LoginPage.jsp 10460
22 60360192 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Gelir Getirici Projelere Verilen Desteklerin durumunun e-Devlet Üzerinden Takibinin Yapılmasının SağlanmasıSosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla uyguladığı gelir getirici projelere verilen desteklerin durumuna ilişkin bilgilere ve bu projelere ilişkin proje durumu, aktarılan kaynak durumu ve geri ödeme bilgilerine ulaşılması
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Destekleri Genel Esasları
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Destekleri Genel Esasları11   
Sadece Başvuruyla Vatandaş
Vatandaş

Yok 1 Dakika 5 Dakika Adet Yok 10460
23 94439167 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI Gelir Testi Sonucu Sorgulanmasının SağlanmasıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan Gelir Testlerine İlişkin SGK ya bildirilen sonuçların başvuran vatandaşça e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilmesinin sağlanması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME111h 
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Vatandaş

Yok 1 Dakika 2 Dakika Adet Yok 83657
24 94439167 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI Sosyal Yardım Bilgilerinin Sorgulanmasının SağlanmasıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yardım Almak amacıyla başvuran vatandaşların; -Başvuruya ilişkin durumların -Başvuru sonucunda mütevelli heyetlerince yardım yapılması kararı verilen durumlarda yapılan yardımın teslimatına ilişkin bilgilerin Başvuruyu yapan vatandaşça ya da protokol imzalanarak e-devlet üzerinden yetkilendirilmesi yapılmış diğer kurumlarca e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanmasının sağlanması.
Mevzuat NoAdı
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU
  SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
3294 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU1   
Hem Resen Hem Başvuruyla Vatandaş ,
Diğer Kamu Kurumları ,
Kurumun kendisi
Vatandaş
Vatandaş,Diğer Kamu Kurumları

Yok 1 Dakika 2 Dakika Adet Yok 83657
25 94439167 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI > BAKAN YARDIMCILIĞI (SN. AHMET KOCA) > SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI Merkezi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgula/KaydetBelediyeler ve Türk Kızılayı'nın vatandaşlara yapmış olduğu Sosyal Yardım Bilgilerinin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi veritabanına kaydetmesine ve yetki alanı dahilinde sorgulamasına olanak sağlanması
Mevzuat NoAdı
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat NoAdıMadde NoFıkraBentAltBent
633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME331,3  
Sadece Resen Kurumun kendisi

Yok 1 Dakika 1 Dakika Adet Yok 83657