GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI > BAŞKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. FEYZİ ERSOY) > BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursların Takip Edilmesi ve Burs Ödeme Listelerinin Hazırlanması
Hizmetin Tanımı Lisansüstü ve doktora sonrası bursiyerlerin sözleşmelerinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği ile başvuru şartlarını kaybedip kaybetmediklerinin takip edilmesi; her ay gerekli şartları taşıyan ve yükümlülüklerini yerine getiren bursiyerlere yapılacak ödeme listelerinin hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesi; yükümlülüklerini yerine getirmediği veya başvuru şartlarını kaybettikleri tespit edilenlerin burslarının kesilmesi hususunun, Yönetim Kuruluna sunulması için Yüksek Kuruma bildirilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Hem Resen Hem Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor ,Bursiyerler
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Kültür
Hizmet İşlem Tipi: Eğitim İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
664 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNETMELİĞİ
Madde No:15,20
664 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:10 Fıkra:2 Bent:k

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

TEZ İZLEME KOMİTESİ TUTANAĞI
Aslı
Vatandaş(Doktora Bursluları)
Her yarıyıl sonunda tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını burs aldığı kuruma iletir.

ÖĞRENCİ BELGESİ (OKUL YAZISI)
Aslı
Vatandaş(Doktora Bursluları), Vatandaş(Yüksek Lisans Bursluları)
Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesini Kuruma iletir.

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Aslı
Vatandaş(Yüksek Lisans Bursluları)
Öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve dijital bir sureti Kuruma teslim edilecektir.

ESER NÜSHASI
Aslı
Vatandaş(Doktora Sonrası Burslular)
Araştırma projesi sonucunda hazırlayacağı eseri Kuruma teslim edecektir.

DOKTORA TEZİ
Aslı
Vatandaş(Doktora Bursluları)
Öğrenim sonunda hazırlanan tezin basılı ve dijital bir sureti Kuruma teslim edilecektir.

NOT DÖKÜM ÇİZELGESİ
Aslı
Vatandaş(Doktora Bursluları), Vatandaş(Yüksek Lisans Bursluları)
Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular not döküm çizelgesi ve öğrenci belgesini Kuruma iletir.

TEZ DANIŞMANI RAPORU
Aslı
Vatandaş(Yüksek Lisans Bursluları)
Her yarıyıl sonunda tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu Kuruma iletir.

TEZ İZLEME KOMİTESİNE SUNDUKLARI RAPOR
Aslı
Vatandaş(Doktora Bursluları)
Her yarıyıl sonunda tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını burs aldığı kuruma iletir.

DILEKÇE
Aslı
Vatandaş(Doktora Bursluları), Vatandaş(Yüksek Lisans Bursluları), Vatandaş(Doktora Sonrası Burslular)
Burslu, ücret, maaş, ticari gelir elde etme, yurt içinde veya yurt dışında başka kamu kurum veya kuruluşundan burs almaya başlama, kayıt dondurma, akademik çalışmayı bırakma, isim değişiklikleri ve benzeri durumları en geç yedi gün içinde e-posta ile bildirmekle, on beş gün içerisinde de ilgili belgeleri bir dilekçe ekinde burs aldığı kuruma ulaştırmakla yükümlüdür.

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2
Bilgi Verilmesi
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Karar Alınmasının İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Müdür (İç Birim)
Unvan 3Başkan Yardımcısı (Kurum)
İmza / OnayBaşkan (Kurum)
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Müdür (İç Birim)
İmza / OnayBaşkan Yardımcısı (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
201112 Adet
201212 Adet
201312 Adet
201412 Adet
201512 Adet
201612 Adet
201712 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
3 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
5 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
BURS ÖDEME LİSTESİParaf Listesi 2

DBYS Belge Listesi