GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI > BAŞKAN YARDIMCILIĞI (SN. PROF. DR. FEYZİ ERSOY) > BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Bilimsel Etkinliğe Katılım Destek Başvurularının İncelenmesi ve Desteklenmesi Uygun Görülenlerin Yönetim Kuruluna Sunulması, Uygun Görülmeyenlerin Başvuru Sahibine Bildirilmesi
Hizmetin Tanımı Bilimsel Etkinliğe Katılım Destek Başvurularının takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Kurumun görev alanına girip girmediği, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı, bütçe imkânları vb. konularda incelenerek gerekçeli rapor hazırlanması ve Kurum Başkanının oluruna sunulması; başvurusu uygun görülmeyenlerin başvuru sahibine iade edilmesi; uygun bulunan başvuruların İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görüşünü alarak Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi için Yüksek Kuruma gönderilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Resen
Kimler Başvurabilir
Başvuruların alınma sıklığı  
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Yabancılar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Eğitim
Hizmet İşlem Tipi: Eğitim İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
664 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
734/2 DESTEKLEME İLKE KARARI

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
734/2 DESTEKLEME İLKE KARARI
Madde No:2 Fıkra:6,7
664 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Madde No:10 Fıkra:2 Bent:f

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Karar Alınmasının İstenmesi
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2 ,
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2
Uygunluk Değerlendirilmesi
Başvuru Sahipleri (Vatandaş, Özel Sektör,Kamu Kurumları vb.)
(Dış Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Bilgi Verilmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur veya Uzman (Kariyer) veya Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Müdür (İç Birim)
Unvan 3Başkan Yardımcısı (Kurum)
İmza / OnayKurum Başkanı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur veya Uzman (Kariyer) veya Uzman Yardımcısı (Kariyer)
Unvan 2Müdür (İç Birim)
İmza / OnayBaşkan Yardımcısı (Kurum)
Paraf Listesi 3
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMüdür (İç Birim)
Paraf Listesi 4
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayKurum Başkanı
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20155 Adet
20166 Adet
20173 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
30 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
15 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
30 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
YÖNETİM KURULU GÜNDEMİNE ALINMASI İSTENEN MALİ KARAR VE İŞLEMLERE İLİŞKİN FORMParaf Listesi 3
BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM BAŞVURUSU BAŞKANLIK OLURUParaf Listesi 1
BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILIM BAŞVURUSU GEREKÇELİ RAPORUParaf Listesi 4

DBYS Belge Listesi