GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI > ANKARA DEFTERDARLIĞI > MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Harcama Yetkilisi Mutemet Avansı Mahsubu Yapılması
Hizmetin Tanımı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı Harcama Birimlerince görevlendirilen Harcama Yetkilisi Mutemetleri tarafından alınan avansların mahsup edilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Hizmeti Sunmakla Görevli Personel
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Genel İdari
Hizmet İşlem Tipi: Muhasebe İşlemleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
2005/9913 ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
488 DAMGA VERGİSİ KANUNU

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Madde No:35,61

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Mevzuat NoMevzuat
Teamülen

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

ÖDEME EMRİ BELGESİ
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

FATURA
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
yapılan harcamaya ilişkin fatura
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

TAŞINIR İŞLEM FİŞİ
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
Düzenlenmiş ise Taşınır İşlem Fişi
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI (4734 SAYILI KANUNUN 22NCİ MADDESİNE UYGUN)
Diğer Kamu Kurumları Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

 
 Mevzuat
37154 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:5

Abonelik işlemleri için verilen ön ödemelerde
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1 (Önceki Sistemden Aktarılan)
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Unvan 2Uzman (Kariyer)
Unvan 3Müdür Yardımcısı (Birim)
İmza / OnayMüdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
2012824 Adet
20141200 Adet
20151190 Adet
20161205 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
4 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
1 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
2 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi