GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum SAĞLIK BAKANLIĞI > ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ > SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI > SAĞLIK MESLEKLERİ BİRİMİ
Hizmetin Adı Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar Sahip ve İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması Değerlendirilmesi ve Kuruluş Ruhsatı Düzenlenmesi Amacıyla Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi
Hizmetin Tanımı Özel Müstakil Tıbbi Laboratuvar Sahip ve İsim Değişikliği Başvurusunun Alınması, İlgili Uzman Hekim Tarafından Teftiş Yapılması Ve Teftiş Raporu Örneğinin Ruhsat Düzenlenmek Üzere Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İletilmesi Düzenlenen Ruhsatın Başvuru Sahibine Teslim Edilmesi Çekirdek Kaynak Sistemine Kaydedilmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Özel Sektör
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Sağlık
Hizmet İşlem Tipi: Belge/Doküman Düzenleme İşleri (Ruhsat, Lisans vb.)

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
663 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:19

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

ÖZEL MÜSTAKİL LABORATUVAR RUHSAT BAŞVURU FORMU (EK-1)
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-1

HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-1-b

TİCARİ SİCİL GAZETESİ
Aslı
Özel Sektör
Devralan Ticaret Şirketi İse, Şirket Ortaklarını Gösterir Ticaret Sicili Gazetesi
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-1-b

TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-1-b

YANGIN RAPORU FORMU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-1-b

RUHSATLANDIRMAYA ESAS ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADIĞIN DAİR TAAHHÜTNAME
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:EK-1-b

DEKONT
Aslı
Özel Sektör
Ruhsatname Yenileme Bedelinin Yatırılmış olduğunu Gösterir Dekont
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-2

ÖZEL MÜSTAKİL TIBBİ LABORATUVAR MÜESSESELERİ İÇİN HEKİM TARAFINDAN DOLDURULAN BİLDİRİM FORMU
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
  TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ
Madde No:Ek-3

ŞİRKET KARAR DEFTERİ
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1b

LİSANS DİPLOMASI
Aslı
Özel Sektör
Şirket Ortaklarına ait Lisans Diploması
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1b

MESUL MÜDÜR TARAFINDAN HAZIRLANAN ÖZÜRLÜ VATANDAŞLARIN HİZMET ALIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KURULUŞ GİRİŞLERİNDE, LAVABO VE TUVALETLERDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILDIĞINA İLİŞKİN BEYAN
Aslı
Özel Sektör
 
 Mevzuat
38348 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:Ek-1b

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Kurum Adı (Yazışma Tipi) - Paraf Adı Yazışma AmacıMevzuat
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 2
Belge Verilmesi (Elden Teslim)
SAĞLIK BAKANLIĞI
(İç Yazışma ) - Paraf Listesi 1
Belge İstenmesi

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 1
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Memur
Unvan 2Birim Sorumlusu
Unvan 3Şube Müdürü
İmza / Onayİl Müdür Yardımcısı
Paraf Listesi 2
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayMemur
Paraf Listesi 3
Unvan TipiUnvan
İmza / OnayGenel Müdür (Kurum)
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20112 Adet
20122 Adet
201315 Adet
20140 Adet
20153 Adet
20166 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
7 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
TIBBİ LABORATUVAR RUHSAT BELGESİParaf Listesi 3

DBYS Belge Listesi