GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI > STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Yapım İşleri Hakediş Ödemelerinin Yapılması
Hizmetin Tanımı Her türlü bina yapım ve onarımlarının hakkediş tutarlarının hak sahiplerine ödenmesi
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları
Hizmet Türü: Ortak Hizmet(Yardımcı)
Hizmet Sınıflama Tipi: İnşaat
Hizmet İşlem Tipi: Bakım Onarım İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
6360 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
4734 KAMU İHALE KANUNU
4735 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
Mevzuat MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
2008/14174 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
Mevzuat MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:42
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:22/A
2008/14174 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Madde No:6

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

FATURA
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
  MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:42

TAAHHÜT DOSYASI
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
  MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:42

YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
- veya -
İNŞAAT İŞLERİ KESİN HESAP RAPORU
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
  MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Madde No:42

VERGİ BORCU BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Madde No:22/A MADDESİ

RESMİ YAZI (ÜST YAZI)
Aslı
Diğer Kamu Kurumları, Kurumun Diğer Birimleri
 
 Mevzuat
Teamülen

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Hizmette kullanılan genel parafınız bulunmuyor.

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20141000 Adet
20151200 Adet
20161500 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
2 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
5 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Sonuç Belgesi Yok

DBYS Belge Listesi