GENEL HİZMET BİLGİLERİ

Hizmeti Sağlayan Kurum TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ > TAPU VE KADASTRO I. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ > ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetin Adı Parselasyon Haritaları Kontrolünün Yapılması
Hizmetin Tanımı İmar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından resen yapılan yada yaptırılan haritaların kontrol edilmesi.
Standart Dosya Planı Kodu
Hizmet Sunumu Nasıl Başlıyor Sadece Başvuruyla
Kimler Başvurabilir Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Başvuruların alınma sıklığı Her zaman 
Başvurular nasıl kabul ediliyor
Genel/Kurum Evrak Servisi üzerinden
Birim Evrak Servisi üzerinden
Hizmetin sonucundan kimler yararlanıyor Vatandaş,Özel Sektör,Kamu Kurumları,Sivil Toplum Kuruluşları,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar
Hizmet Türü: Ana Hizmet (Genel)
Hizmet Sınıflama Tipi: Şehircilik
Hizmet İşlem Tipi: Denetim İşleri

Hizmetin Dayandığı Mevzuat

Mevzuat NoAdı
1489532 2010/22 SAYILI GENELGE(TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLARIN KONTROLÜ HAKKINDA GENELGE)

Hizmete ilişkin yetki, görev veya sorumluluğun verildiği mevzuat

Mevzuat NoMevzuat
1489532 2010/22 SAYILI GENELGE(TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLARIN KONTROLÜ HAKKINDA GENELGE)
Madde No:18

Başvuruların Kuruma yapılacağına ilişkin mevzuat dayanağı

Giriş Yapılmamış

Başvuruda istenen belgeler

Belgeler
Belge Adı Tabloda görünecek ifadeMevzuat

Parselasyon planının onaylandığını, ilan edilerek kesinleştiğini ve tapuya tescilini içeren ilgili idarenin yazısı, Parselasyonun dayandığı planının onay tarihi ve numarası ile pafta numarası veya numaraları, ilan edildiğine dair ilan başlangıç ve bitiş tutanağı.

ENCÜMEN KARARI
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği.

MÜHENDİS/MİMARA AİT ODA KAYIT BELGESİ
Aslı
Özel Sektör
Oda kayıt belgesi

İŞ YAPIM SÖZLEŞMESİ (HKMO)
Aslı
Özel Sektör
İş yapım sözleşmesi

YENİ TESİS EDİLEN NİRENGİ VE POLİGON NOKTALARINA AİT TEKNİK DOKÜMAN (TKGM)
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
Teknik belgeler

KADASTRO AYIRMA ÇAPI KROKİSİ (TKGM)
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
Düzenleme sahası krokisi ve ayırma çapı (kısmen uygulamaya giren parseller için)

RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ (TKGM)
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
Röleve Ölçü Krokisi

DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI VE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ORANI ÇİZELGESİ (TKGM)
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
DOP veya KYPK hesabı,özet,tahsis,dağıtım çetvelleri

PARSEL KÖŞE NOKTALARI KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
 

ALAN HESABI CETVELİ
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
 

PARSELASYON HARİTASI (TKGM)
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
 

FEN KLASÖRÜ
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
Fen Klasörü

GNSS RTK ÖLÇMELERİNDE VERİ KAYIT DOSYASI VE ÇİZELGESİ
Aslı
Özel Sektör, Diğer Kamu Kurumları
 

Yazışmalar

Kaydedilen yazışmalar
Giriş Yapılmamış

Paraf Listeleri

Özel Paraflar
Şu an kayıtlı hiç bir özel parafınız bulunmuyor.
Bağlı Genel Paraflar
Paraf Listesi AdıParaf Listesi
Paraf Listesi 5
Unvan TipiUnvan
Unvan 1Tekniker veya Teknisyen
Unvan 2Mühendis
İmza / OnayMüdür (Kurum)

Sonuç Bilgileri

Geçmiş yıllara ait işlem sayıları
Seneİşlem
20110 Adet
20120 Adet
20130 Adet
20140 Adet
20150 Adet
2016364 Adet
Hizmetin tamamlanmasına ilişkin mevzuatta geçen süre:
Yok
Hizmetin tamamlanabildiği en kısa süre:
5 Gün
Hizmetin tamamlanabildiği en uzun süre:
15 Gün
Hizmetin sonucu internet yayını:

Hizmet Sonuç Belgeleri

Sonuç Belgeler
Belge AdıBağlı Paraf Listesi
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL BİLDİRİMİ (BEYANNAME)Paraf Listesi 5

DBYS Belge Listesi