" 2017/90 - ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL YAZILIM PROGRAMI RAPORU ALINMASI, KULLANILMASI VE UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 0 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.