" 2017/259 - OMÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROMODÜLASYON ÜNİTESİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 0 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.