" 2020/3 - 7196 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 79 UNCU MADDESİ HAKKIDA 13/02/2020 TARİHLİ VE 2020/3 SAYILI GENELGE " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 0 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.