" - SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANDİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINADAİR YÖNETMELİK " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 1 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.