" 2017 - GÜMRÜK VE MUHAFAZA MEMURLARI HAKKINDA İNZİBATİ AHKAMI MUHTEVİ 1321 NUMARALI KANUNUN 8 VE 9 UNCU MADDELERİNİN TADİLİNE VE BİR MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 0 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.