" 119 - 13/6/1946 TARİH VE 4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 115 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 38 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 0 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.