" 146 - 5383 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 6290 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 16 NCI MADDESİNİN VE GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN " Mevzuatının katılmış olduğu hizmetler: 0 Adet
Aşağıdaki hizmetler, kurum ve kuruluşlar tarafından HEYS’e girilen kayıtlardan alınmaktadır. HEYS çalışmaları henüz tamamlanmadığından eksik veya düzeltme gerektiren kayıtlar olabilir.
Bu hizmet, başvuru neticesinde sunulan bir hizmet olmadığı için Kamu Memnuniyet Anketinde değerlendirilememektedir.